Angora 60/40 Italy (white in 200 g skeins)Angora 60/40 Italy (white in 200 g skeins)
Распроданный
Angorino (pearly)Angorino (pearly)
Распроданный

Angorino (pearly)

€16,50
Angorino (silver)Angorino (silver)
Распроданный

Angorino (silver)

€16,50
Filati Biagioli Modesto Angora (long fur, dusty pink rose)Filati Biagioli Modesto Angora (long fur, dusty pink rose)
Распроданный
Angorino (sepia)Angorino (sepia)
Распроданный

Angorino (sepia)

€17
Angorino (blue)Angorino (blue)
Распроданный

Angorino (blue)

€16,50
Angorino (pink)Angorino (pink)
Распроданный

Angorino (pink)

€16,50
Filati Biagioli Modesto Angora (long fur, white)Filati Biagioli Modesto Angora (long fur, white)
Распроданный
Angorino (beige)Angorino (beige)
Распроданный

Angorino (beige)

€16,50
Angorino (light purple)Angorino (light purple)
Распроданный

Angorino (light purple)

€17
Angorino (light mint)Angorino (light mint)
Распроданный

Angorino (light mint)

€16,50
Filati Biagioli Modesto Angora (long fur, dusty mint)Filati Biagioli Modesto Angora (long fur, dusty mint)
Распроданный
Angora 60/40 Italy (light-blue in 180 g skeins)Angora 60/40 Italy (light-blue in 180 g skeins)
Распроданный